Obavezni lekarski pregled

Obavezni lekarski pregled za sve članove Kluba će biti u petak 6.OKTOBRA sa početkom u 18:30h u sali.