Raspored pregleda u petak 6.oktobra 2017

Obavezni lekarski će se održati u petak 6. oktobra za SVE članove!!
Da bi pregled išao brzo skinite medicinski upitnik, odštampajte i popunite.
18:30 početnici
19:00 žuti i naradžasti
20:00 zeleni
21:00 majstori i FIT