Roditeljski sastanak

Roditeljski sastanak će se održati u utorak 24.oktobra i to:
u 19:00 za grupu počenika
u 19:30 za sve ostale grupe

Vidimo se!